OBAVIJEST O ZAŠTITI PODATAKA

Osoba odgovorna za pravilno postupanje s osobnim podacima: V.M.komm Kft. (sjedište: 1136, Budapest Pannónia u. 4.; matični broj tvrtke: 01-09-725946; zastupa: generalni direktor Ákos Nagy). Društvo vodi evidenciju o aktivnostima upravljanja podacima koje provodi pod svojom odgovornošću.

Imenovani službenik za zaštitu podataka: Beliczai Petra. Kontakt podaci imenovanog službenika za zaštitu podataka: Pošta: VM.kom Kft., Beliczai Petra – 1135 Budimpešta, Pannónia u. 4. Tel.: +36-1-350-6951, +36-1-270-2856 E-mail: beliczai.petra@vmkomm.hu

1. Pružanje podataka tijekom programa odvija se na dobrovoljnoj osnovi, čitanjem i razumijevanjem Informativnog lista za upravljanje podacima koji omogućuje pristupanje danom programu, kao i ispunjavanjem i potpisivanjem Privole za upravljanje podacima, besplatnih Davatelja podataka. će, na temelju izričitog pisanog pristanka.

2. Voditelj obrade podataka upravlja i bilježi podatke Pružatelja podataka samo na način na koji je Pružatelj podataka, poznavajući relevantne informacije o upravljanju podacima, izričito pristao u Suglasnosti za upravljanje podacima.

3. Voditelj obrade čuva osobne podatke pojedinačnih Davatelja podataka odvojeno od svoje obrade podataka u druge svrhe, a povezivanje s obradom podataka u druge svrhe ne može doći ni pod kojim okolnostima.

4. Izričito je zabranjeno stavljanje osobnih podataka pojedinih Informatora na uvid trećim osobama od strane Organizatora.
5. Osim ovih informacija, Pružatelj podataka ima pravo zatražiti informacije o podacima kojima se upravlja u okviru Programa koji organizira Voditelj obrade, svrhu, pravnu osnovu, trajanje obrade podataka, naziv, adresu (sjedište) bilo koji izvršitelj obrade podataka i aktivnosti vezane uz obradu podataka, kao i tko ih prima iu koju svrhu ili je primio podatke Davatelja podataka.

6. Pružatelj podataka ima pravo u svakom trenutku opozvati danu ovlast za obradu njegovih osobnih podataka, zatražiti prestanak upravljanja podacima. U potonjem slučaju Upravitelj podataka briše sve podatke koji se odnose na Davatelja podataka iz svoje baze podataka i ponaša se kao da Davatelj podataka nije dao privolu za upravljanje podacima.

7. Povući danu suglasnost za obradu osobnih podataka, zatražiti prestanak obrade podataka na sljedeću poštansku adresu: V.M.komm Kft. (1136 Budapest Pannónia u. 4.) ili info@vmkomm.hu može putem izjave poslane na e-mail adresu.

8. Slijedeći radni dan nakon primitka pošiljke sa zahtjevom za otkazivanjem od strane VM.komm Kft., podaci Voditelja obrade bit će trajno izbrisani iz baze podataka.

9. Upravitelj podataka štiti podatke kojima upravlja, posebno od neovlaštenog pristupa, promjene, prijenosa, otkrivanja, brisanja ili uništenja, kao i od slučajnog uništenja i oštećenja.